INTE Publications


Indexing in ERIC

To submit your paper to be indexed by ERIC: https://eric.ed.gov/submit

Makalenin ERIC Veri Tabanında taranmasını isteyen yazarlar için duyuru:

Makalenizin ERIC alan indeksi tarafından taranması için https://eric.ed.gov/submit linkini kullanarak makalenizi sabmit edebilirsiniz. Tarandıktan sonra ERIC veritabanında makalenizin bulunduğu sayfanın çıkıtısı ile belgeleyebilirsiniz.

TOJET Special Issues

INTE 2016 - Vienna was published by TOJET (indexed in ERIC and SCOPUS) as a Special Issue.

INTE 2016 - Special Issue December: http://tojet.net/special/2016_12_1.pdf

INTE 2016 - Special Issue November: http://tojet.net/special/2016_11_1.pdf

INTE 2015 - Barcelona was published by TOJET (indexed in ERIC and SCOPUS) as a Special Issue.

INTE 2015 - Special Issue July: http://tojet.net/special/2015_7_2.pdf

INTE 2015 - Special Issue August: http://tojet.net/special/2015_8_1.pdf

INTE 2015 - Special Issue September: http://tojet.net/special/2015_9_1.pdf