INTE Publications


Indexing in ERIC

For the participants who want their articles to be indexed by ERIC:
Submit your paper to be indexed by ERIC https://eric.ed.gov/submit


Makalenin ERIC Veritabanında taranmasını isteyen yazarlar için duyuru:

Makalenizin ERIC alan indeksi tarafından taranması için https://eric.ed.gov/submit linkini kullanarak makalenizi yükleyebilirsiniz. Tarandıktan sonra ERIC veritabanında makalenizin bulunduğu sayfanın çıktısı ile belgeleyebilirsiniz.

TOJET Special Issues

INTE 2020 - Special Issue November: http://tojet.net/special/2020_11.pdf

INTE 2019 - Special Issue December V.2: http://tojet.net/special/2019_12_2.pdf

INTE 2019 - Special Issue October V.1: http://tojet.net/special/2019_10_1.pdf

INTE 2018 - Special Issue November V.2: http://tojet.net/special/2018_12_3.pdf

INTE 2018 - Special Issue November V.1: http://tojet.net/special/2018_12_2.pdf

INTE 2017 - Special Issue December: http://tojet.net/special/2017_12_2.pdf

INTE 2017 - Special Issue November: http://tojet.net/special/2017_11_2.pdf

INTE 2017 - Special Issue October: http://tojet.net/special/2017_10_1.pdf

INTE 2016 - Vienna was published by TOJET (indexed in ERIC and SCOPUS) as a Special Issue.

INTE 2016 - Special Issue December: http://tojet.net/special/2016_12_1.pdf

INTE 2016 - Special Issue November: http://tojet.net/special/2016_11_1.pdf

INTE 2015 - Barcelona was published by TOJET (indexed in ERIC and SCOPUS) as a Special Issue.

INTE 2015 - Special Issue July: http://tojet.net/special/2015_7_2.pdf

INTE 2015 - Special Issue August: http://tojet.net/special/2015_8_1.pdf

INTE 2015 - Special Issue September: http://tojet.net/special/2015_9_1.pdf