Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 695549 AHLAK YAPISI BOZULMUŞ TOPLUMLARIN ISLAHINDA KURAN-I KERIM’IN ROLÜ Muhammed AYDIN
2 564520 EĞİTİMLİ BEŞERİ SERMAYENİN EKONOMİYE ETKİLERİ RAHMİ İNCEKARA
3 771009 DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE FİNANSAL OKURYAZARLIK BEYHAN İNCEKARA
4 890791 NETWORK SERVICES. INNOVATIONS FOR INDIVIDUAL AND COMMUNITY WELLBEING Maria Garro
fausto Pipitò
francesco gitto
dario imburgia
5 961341 THE EVALUATION OF TEACHER PERSPECTIVES RELATED TO ETHICAL BEHAVIORS IN SECONDARY EDUCATION INSPECTION Barış Özmanevra
6 143121 THE EFFECT OF REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION ON STUDENT SUCCESS IN TEACHING SET CONCEPT IN 9TH GRADE yeliz çelen
7 253470 YÜKSEKÖĞRETIMDE ULUSLARARASI ÖĞRENCILERIN MATEMATIK DERSI BAŞARI ANALIZI: SAKARYA UYGULAMALI BILIMLER ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI Engin Can
Enes Çakmak
8 929070 TPACK AND SIMPLIFIED INSTRUCTIONAL DESIGN MICRO-COURSE IMPACT ON PRE-SERVICE TEACHERS Traci Eshelman Ramey
Mark Hogue
9 226086 SELF-REGULATION IMPACT ON K-12 STUDENTS EXPERIENCING HOMELESSNESS WHO ARE TRANSITIONING TO VIRTUAL LEARNING Traci Eshelman Ramey
Jerry Woodbridge
10 392775 A PHILOSOPHICAL CELEBRATION OF LANGUAGE AND IDEAS Matti Itkonen
11 285569 PRESERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ LIVED EXPERIENCES IN MOBILE LEARNING: A PHENOMENOLOGICAL STUDY ARNOLD ASOTIGUE
ASLINDA BIROL
MONAISHA LAUT
12 617236 DEVELOPMENT OF CURRICULUM AND INSTRUCTION FOR FACILITATING STUDENTS’ PRACTICAL CRITICAL REFLECTIVE ABILITIES Min Jou
13 408895 EVALUATION OF PROSPECT 1 (IRANIAN JUNIOR HIGH SCHOOL TEXTBOOK) BASED ON LITZ CHECKLIST: STUDENTS VIEW IN FOCUS Niloofar Hosseini
Zahra Mohammadi
Mehdi Ghasemi
14 352084 INFLUENCE OF THE COVID-19 EPIDEMIC TO QUALITY OF LIFE AND EDUCATION OF PHYSIOTHERAPY' STUDENTS Gordana Bujisic
Ilja Uzelac Bujisic
Slavica Jankovic
15 377224 SUGGESTIONS FOR INTERDISCIPLINARY TEACHING IN MATHEMATICS EDUCATION: THE CASE OF THE HISTORY OF THE CONCEPT OF GROUP Verena Zudini
Natale Stucchi
16 728571 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME AKTİVİTELERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Mustafa Enes IŞIKGÖZ
17 715900 SERBEST ZAMAN İLE YAŞAM MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: OECD ÜLKE GÖSTERGELERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME Mustafa Enes IŞIKGÖZ
18 424160 ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ANAHTAR YETKİNLİKLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Mustafa Enes IŞIKGÖZ
19 590455 INNOVATIONS FOR INDIVIDUAL AND COMMUNITY WELLBEING Maria Garro
Fausto Pipito
Francesco Gitto
20 261173 A REVIEW OF VILLENEUVE’S CINEMATIC ADAPTATION OF DUNE (2021) THROUGH THE LENS OF ORIENTALISM Timija Futo
Elnaz Nasehi
21 783941 SEMIOLOGICAL ANALYSIS OF “THE HELP” FILM IN THE CONTEXT OF INVENTION RACIST TALK ARNA JANAT
22 109594 THE USE OF SOCIAL MEDIA BY THE YOUNG AFRICAN STUDENTS OF KONYA: VIRTUAL SELF AND THE INFLUENCE OF SOCIAL PERCEPTION PhD MEFIRE NJOYA ROUKAYA
23 688564 INVISTIGATING FACTORS INFLUENCING CLASS INTERACTION IN THE FACULTY OF LANGUAGE STUDIES AT SOHAR UNIVERSITY DURING COVID 19 Halima Ali Sulaiman Almaktoumi
24 878630 MULTICULTURAL ABILITY IN MEDICAL ENGLISH IMPRESSIONS OF HYPERMEDIA EMAIL: A SPECIFIC EDUCATIONAL PARADIGM Jafar Asgari Arani
25 247247 THE EFFECT OF STUDENT PSYCHOLOGY ON LESSON EFFICIENCY IN DISTANCE EDUCATION Eren Evin Kılıçkaya
26 359063 TÜRKİYE’DE YEREL GAZETELERİN DİJİTALLEŞME SORUNLARI Gürkan KILIÇ
Mustafa ÖZTUNÇ
27 506719 GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞTE ALGI SORUNSALI Entes Kozallık
Mustafa ÖZTUNÇ
28 488536 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ KAMU SPOTLARININ SOSYAL ETKİ ÇERÇEVESİNDE ALIMLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ İlknur Çakar
Mustafa ÖZTUNÇ
29 757223 AİLEDE ANNE VE BABANIN DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ ALMASININ ÖNEMİ Hülya Kırmızı
Mustafa ÖZTUNÇ
30 949105 THE EVALUATION OF POLITICAL PARTY LEADERS' PERSUASION AND CONFIDENCE LEVELS BY THEIR FOLLOWERS ON TWITTER: THE CASE OF DÜZCE Aytekin İşman
Engin Dagdeviren
31 238216 LÜKS TÜKETİM REKLAMLARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Cengiz ERDAL
Yağmur Ermiş
32 122006 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLRİLİK İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA KURUMLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME Sevcan Besikci
Aytekin İşman
33 339139 TÜKETİM TOPLUMU ELEŞTİRİSİ: WALL-E ANİMASYON FİLMİ ANALIZI Entes Kozallık
Aytekin İşman
34 923050 DIFFERENTIATION IN FORMS IN MAINSTREAM AND INDEPENDENT ANIMATED FILMS Arvin Medghalchi
Nuran ÖZE
35 391258 X, Y VE Z KUŞAĞININ YOUTUBE ALGISI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ İlknur Çakar
Aytekin İşman
36 101423 TERCİHE KARŞI MECBURİYET: COVID-19’UN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Nuran ÖZE
37 606039 KADINA ŞİDDET HABERLERİNİN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: MÜNEVVER KARABULUT ÖRNEĞİ Emine Yıldız
Mustafa ÖZTUNÇ
38 745345 DİJİTAL NESLİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE DİJİTAL EBEVEYNLİK Emine Yıldız
Ahmet ESKİCUMALI
39 283972 YAZILI BASINDA DOLAR HABERLERİNİN ELEŞTİREL SÖYLEME GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ: SABAH, CUMHURİYET, SÖZCÜ, YENİ ŞAFAK GAZETELERİ Hatice Kübra ARICI
Mustafa ÖZTUNÇ
40 710871 THE SUBTITLING OF TABOO LANGUAGE:A CULTURAL STUDY OF ENGLISH AND FRENCH MOVIES SUBTITLED INTO ARABIC. Nevine Sarwat
Bahaa Mazid
Shadia Elsoussi
Ayten Adel
41 224445 PERPETUATING NARRATIVES: THE DIFFERENT ROLES OF STORYTELLING IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TANYA TANJU GÜRYEL
Nuran ÖZE
42 523662 TELEVİZYON REKLAMLARININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Fauzia Mohammed Ntulume
Ciğdem ÇALAPKULU
43 592504 KÜLTÜR VE SANAT HABERLERİNDE YER ALAN ÖRTÜLÜ REKLAMLAR: SÖZCÜ VE YENİ ŞAFAK İNTERNET GAZETELERİ ÖRNEĞİ Ali AYDIN
Nesrin AKINCI ÇÖTOK
44 133543 GESTALT BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMINA GÖRE X VE Z KUŞAKLARI ARASINDA ALGILAMA FARKI: TÜRKİYE’DE YAŞANAN 10 BÜYÜKELÇİ OLAYI ÖĞRNEĞİ Hatice Kübra ARICI
45 956475 MEDYA KULLANIMININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ SOSYO-PSİKOLOJİK ETKİLERİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Emine Yıldız
46 260323 SPOR HABERCILIĞINDE CINSIYETE DAYALI SÖYLEMLERIN ANALIZI Sibel Çelik
Nesrin AKINCI ÇÖTOK
47 249181 WHAT HE WOULD SAY IF …SECOND PART Silvio Morganti
Verena Zudini
48 153977 ICT COMPETENCIES, E-LEARNING IMPLEMENTATION, AND TECHNOLOGY INNOVATION IN HIGHER EDUCATION: EVIDENCE FROM THE PHILIPPINES MACARIO GAYETA
49 710296 MULTICULTURAL EDUCATION, GENDER EQUALITY AND GENDER VIOLENCE AS NEW CHALLENGES ACCORDING TO SPANISH TEACHERS: A CROSS-SECTIONAL QUALITATIVE STUDY. ANTONIO JOSE GONZALEZ-JIMENEZ
50 874741 YALNIZLIK OLGUSU BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI Nisa Migal
Aytekin İşman
Ahmet ESKİCUMALI
51 123291 A STUDY ON RELATIONS OF ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND PARENTAL BONDING PATTERNS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS Münevver MERTOĞLU
52 333141 THE EFFECT OF WEB 2.0 TOOLS ENRICHED SOCIAL MEDIA SUPPORTED SCIENCE INSTRUCTION ON 6 TH GRADE STUDENTS' USE OF SOCIAL MEDIA AND STUDENTS' VIEWS Miray Ekemen
Ilknur Guven
53 244270 SÜRDÜRÜLEBILIR KÜLTÜREL HEGEMONYA: HOLLYWOOD SINEMA FILMLERI ÜZERINDEN HEGEMONYANIN İNŞASI İbrahim Dalkılıç
54 598246 SOSYAL MEDYA SAVAŞLARIDA YENI KAVRAM: DIJITAL AMBARGO Mustafa Fidan
Ensar LOKMANOĞLU
55 298028 ÖĞRENCİ VELİLERİNE GÖRE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ DEĞERLERİ Nermin Karabacak
56 744347 COVİD 19 SÜRECİNDEKİ ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİMDE SINIF ÖĞRETMENLERİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR SENTEZİ Nermin Karabacak
57 375683 COVİD 19 ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE İLKOKULDA ÖDEVLER Nermin Karabacak
58 950902 TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATIONAL MANAGEMENT (TRNC EXAMPLE) Azmiye Yınal
Zübeyde GÖKEL OKUR
59 898984 EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INSTRUCTIONAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL ATTRACTIVENESS: AN EMPIRICAL STUDY ON TEACHERS IN TRNC VOCATIONAL HIGH SCHOOLS Derya Can Kandil
Şeyda Can Güngör
60 904259 OPINIONS OF SCHOOL MANAGERS AND TEACHERS ON EDUCATIONAL SUPERVISION IN THE CHANGE PROCESS Derya Can Kandil
Şeyda Can Güngör
Zübeyde Gökel Okur
61 712921 BİR GÖZETİM SÜRECİ OLARAK EVLİLİK Çağdaş ÖĞÜÇ
62 618825 KEEPING THE SENSE OF CURIOSITY AND WONDER ABOUT EXISTENCE AND LIFE: THE PHILOSOPHER AND THE CHILD Zübeyir OVACIK
63 973380 THINKING OF THE MASTER-SLAVE DIALECTIC IN TERMS OF ONE'S SELF: DESIRE, SLAVERY AND FREEDOM IN PLATO Zübeyir OVACIK
64 722102 A PHENOMENOLOGICAL RESEARCH ON PREPARATORY PHYSICAL EXERCISES IN MUSIC EDUCATION Gül SAKARYA
Figen Girgin
Onur ZAHAL
Osman MUSAOĞLU
65 769450 RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLAYICI BEDEN EGZERSİZLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Figen Girgin
Gül SAKARYA
Onur ZAHAL
Osman MUSAOĞLU
66 687765 THE EFFECTS OF OTTOMAN MILITARY MUSIC ON EUROPEAN MUSICAL CULTURE Cemal Karabaşoğlu
67 329233 DIJITAL ÖYKÜLEME YÖNTEMININ ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ ASTRONOMI EĞITIMINE İLIŞKIN GÖRÜŞLERI ÜZERINE ETKISI Hilal KARABULUT
68 309996 SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA EĞITIMINE YÖNELIK ÖĞRENCI GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI Hilal KARABULUT
69 957048 SCHOOL MANAGERS/ADMINISTRATOR'S INSIGHTS REGARDING BEGINNING FEMALE TEACHERS INDUCTION IN CAMEROON Roland Ndukong Tangiri
behcet öznacar
fatma köprülü
70 123281 DISTINCTIVE TECHNIQUES FOR MODERN EDUCATION: PROPHETIC MODEL yusuf rafeeq