Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
695549 AHLAK YAPISI BOZULMUŞ TOPLUMLARIN ISLAHINDA KURAN-I KERIM’IN ROLÜ
564520 EĞİTİMLİ BEŞERİ SERMAYENİN EKONOMİYE ETKİLERİ
771009 DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE FİNANSAL OKURYAZARLIK
890791 NETWORK SERVICES. INNOVATIONS FOR INDIVIDUAL AND COMMUNITY WELLBEING
961341 THE EVALUATION OF TEACHER PERSPECTIVES RELATED TO ETHICAL BEHAVIORS IN SECONDARY EDUCATION INSPECTION
143121 THE EFFECT OF REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION ON STUDENT SUCCESS IN TEACHING SET CONCEPT IN 9TH GRADE
253470 YÜKSEKÖĞRETIMDE ULUSLARARASI ÖĞRENCILERIN MATEMATIK DERSI BAŞARI ANALIZI: SAKARYA UYGULAMALI BILIMLER ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI
929070 TPACK AND SIMPLIFIED INSTRUCTIONAL DESIGN MICRO-COURSE IMPACT ON PRE-SERVICE TEACHERS
226086 SELF-REGULATION IMPACT ON K-12 STUDENTS EXPERIENCING HOMELESSNESS WHO ARE TRANSITIONING TO VIRTUAL LEARNING
392775 A PHILOSOPHICAL CELEBRATION OF LANGUAGE AND IDEAS
285569 PRESERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ LIVED EXPERIENCES IN MOBILE LEARNING: A PHENOMENOLOGICAL STUDY
617236 DEVELOPMENT OF CURRICULUM AND INSTRUCTION FOR FACILITATING STUDENTS’ PRACTICAL CRITICAL REFLECTIVE ABILITIES
408895 EVALUATION OF PROSPECT 1 (IRANIAN JUNIOR HIGH SCHOOL TEXTBOOK) BASED ON LITZ CHECKLIST: STUDENTS VIEW IN FOCUS
352084 INFLUENCE OF THE COVID-19 EPIDEMIC TO QUALITY OF LIFE AND EDUCATION OF PHYSIOTHERAPY' STUDENTS
377224 SUGGESTIONS FOR INTERDISCIPLINARY TEACHING IN MATHEMATICS EDUCATION: THE CASE OF THE HISTORY OF THE CONCEPT OF GROUP
728571 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME AKTİVİTELERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
715900 SERBEST ZAMAN İLE YAŞAM MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: OECD ÜLKE GÖSTERGELERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
424160 ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ANAHTAR YETKİNLİKLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
590455 INNOVATIONS FOR INDIVIDUAL AND COMMUNITY WELLBEING
261173 A REVIEW OF VILLENEUVE’S CINEMATIC ADAPTATION OF DUNE (2021) THROUGH THE LENS OF ORIENTALISM
783941 SEMIOLOGICAL ANALYSIS OF “THE HELP” FILM IN THE CONTEXT OF INVENTION RACIST TALK
109594 THE USE OF SOCIAL MEDIA BY THE YOUNG AFRICAN STUDENTS OF KONYA: VIRTUAL SELF AND THE INFLUENCE OF SOCIAL PERCEPTION
688564 INVISTIGATING FACTORS INFLUENCING CLASS INTERACTION IN THE FACULTY OF LANGUAGE STUDIES AT SOHAR UNIVERSITY DURING COVID 19
878630 MULTICULTURAL ABILITY IN MEDICAL ENGLISH IMPRESSIONS OF HYPERMEDIA EMAIL: A SPECIFIC EDUCATIONAL PARADIGM
247247 THE EFFECT OF STUDENT PSYCHOLOGY ON LESSON EFFICIENCY IN DISTANCE EDUCATION
359063 TÜRKİYE’DE YEREL GAZETELERİN DİJİTALLEŞME SORUNLARI
506719 GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞTE ALGI SORUNSALI
488536 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ KAMU SPOTLARININ SOSYAL ETKİ ÇERÇEVESİNDE ALIMLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
757223 AİLEDE ANNE VE BABANIN DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ ALMASININ ÖNEMİ
949105 THE EVALUATION OF POLITICAL PARTY LEADERS' PERSUASION AND CONFIDENCE LEVELS BY THEIR FOLLOWERS ON TWITTER: THE CASE OF DÜZCE
238216 LÜKS TÜKETİM REKLAMLARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
122006 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLRİLİK İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA KURUMLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
339139 TÜKETİM TOPLUMU ELEŞTİRİSİ: WALL-E ANİMASYON FİLMİ ANALIZI
923050 DIFFERENTIATION IN FORMS IN MAINSTREAM AND INDEPENDENT ANIMATED FILMS
391258 X, Y VE Z KUŞAĞININ YOUTUBE ALGISI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
101423 TERCİHE KARŞI MECBURİYET: COVID-19’UN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
606039 KADINA ŞİDDET HABERLERİNİN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: MÜNEVVER KARABULUT ÖRNEĞİ
745345 DİJİTAL NESLİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE DİJİTAL EBEVEYNLİK
283972 YAZILI BASINDA DOLAR HABERLERİNİN ELEŞTİREL SÖYLEME GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ: SABAH, CUMHURİYET, SÖZCÜ, YENİ ŞAFAK GAZETELERİ
710871 THE SUBTITLING OF TABOO LANGUAGE:A CULTURAL STUDY OF ENGLISH AND FRENCH MOVIES SUBTITLED INTO ARABIC.
224445 PERPETUATING NARRATIVES: THE DIFFERENT ROLES OF STORYTELLING IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
523662 TELEVİZYON REKLAMLARININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
592504 KÜLTÜR VE SANAT HABERLERİNDE YER ALAN ÖRTÜLÜ REKLAMLAR: SÖZCÜ VE YENİ ŞAFAK İNTERNET GAZETELERİ ÖRNEĞİ
133543 GESTALT BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMINA GÖRE X VE Z KUŞAKLARI ARASINDA ALGILAMA FARKI: TÜRKİYE’DE YAŞANAN 10 BÜYÜKELÇİ OLAYI ÖĞRNEĞİ
956475 MEDYA KULLANIMININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ SOSYO-PSİKOLOJİK ETKİLERİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
260323 SPOR HABERCILIĞINDE CINSIYETE DAYALI SÖYLEMLERIN ANALIZI
249181 WHAT HE WOULD SAY IF …SECOND PART
153977 ICT COMPETENCIES, E-LEARNING IMPLEMENTATION, AND TECHNOLOGY INNOVATION IN HIGHER EDUCATION: EVIDENCE FROM THE PHILIPPINES
710296 MULTICULTURAL EDUCATION, GENDER EQUALITY AND GENDER VIOLENCE AS NEW CHALLENGES ACCORDING TO SPANISH TEACHERS: A CROSS-SECTIONAL QUALITATIVE STUDY.
874741 YALNIZLIK OLGUSU BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI
123291 A STUDY ON RELATIONS OF ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND PARENTAL BONDING PATTERNS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
333141 THE EFFECT OF WEB 2.0 TOOLS ENRICHED SOCIAL MEDIA SUPPORTED SCIENCE INSTRUCTION ON 6 TH GRADE STUDENTS' USE OF SOCIAL MEDIA AND STUDENTS' VIEWS
244270 SÜRDÜRÜLEBILIR KÜLTÜREL HEGEMONYA: HOLLYWOOD SINEMA FILMLERI ÜZERINDEN HEGEMONYANIN İNŞASI
598246 SOSYAL MEDYA SAVAŞLARIDA YENI KAVRAM: DIJITAL AMBARGO
298028 ÖĞRENCİ VELİLERİNE GÖRE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ DEĞERLERİ
744347 COVİD 19 SÜRECİNDEKİ ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİMDE SINIF ÖĞRETMENLERİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR SENTEZİ
375683 COVİD 19 ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE İLKOKULDA ÖDEVLER
950902 TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATIONAL MANAGEMENT (TRNC EXAMPLE)
898984 EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INSTRUCTIONAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL ATTRACTIVENESS: AN EMPIRICAL STUDY ON TEACHERS IN TRNC VOCATIONAL HIGH SCHOOLS
904259 OPINIONS OF SCHOOL MANAGERS AND TEACHERS ON EDUCATIONAL SUPERVISION IN THE CHANGE PROCESS
712921 BİR GÖZETİM SÜRECİ OLARAK EVLİLİK
618825 KEEPING THE SENSE OF CURIOSITY AND WONDER ABOUT EXISTENCE AND LIFE: THE PHILOSOPHER AND THE CHILD
973380 THINKING OF THE MASTER-SLAVE DIALECTIC IN TERMS OF ONE'S SELF: DESIRE, SLAVERY AND FREEDOM IN PLATO
722102 A PHENOMENOLOGICAL RESEARCH ON PREPARATORY PHYSICAL EXERCISES IN MUSIC EDUCATION
769450 RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLAYICI BEDEN EGZERSİZLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
687765 THE EFFECTS OF OTTOMAN MILITARY MUSIC ON EUROPEAN MUSICAL CULTURE
329233 DIJITAL ÖYKÜLEME YÖNTEMININ ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ ASTRONOMI EĞITIMINE İLIŞKIN GÖRÜŞLERI ÜZERINE ETKISI
309996 SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA EĞITIMINE YÖNELIK ÖĞRENCI GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI
957048 SCHOOL MANAGERS/ADMINISTRATOR'S INSIGHTS REGARDING BEGINNING FEMALE TEACHERS INDUCTION IN CAMEROON